14/02/2010

WHAT IS A? Arts education for children and youth

l´associació "Què és A?" té com objectiu l´educació de les Arts per a infants i joves. Està formada per artistes de varies disciplines. Eva Serrats és un dels tres membres fundadors.

“Què és Arquitectura?” és el primer projecte de "Què és A?". El seu objectiu és apropar l´Arquitectura als infants, despertant-los la curiositat pel seu entorn espacial, tectònic i urbanístic.